Историческа граматика на българския език – Иван Харалампиев


В основата на това изследване стои лекционният курс по историческа граматика на българския език, четен от автора пред студентите по българска и славянска филология на ВТУ "Св.св. Кирил и Методий" в продължение на почти четвърт век.
Автор Иван Харалампиев
Издателство ИК Фабер
Година на издаване 2004