Искам да науча повече по околен свят в 1. клас – Интерактивно учебно помагало за разширена и допълнителна подготовка в избираеми учебни часове – Ваня Петрова

Искам да науча повече по околен свят в 1. клас – Интерактивно учебно помагало за разширена и допълнителна подготовка в избираеми учебни часове

Учебното помагало е предназначено за разширяване и допълване на подготовката по околен свят в избираемите учебни часове в 1. клас. То съдържа 28 теми, съответстващи на задължителните теми от учебната програма, 2 проекта и един тест за проверка на знанията и уменията в края на учебната година.
Помагалото включва:
разнообразни и забавни дейности, обединени в интерактивните игри: „Избери”, „Интервю“, „Моето пано“, които надграждат формираните в часовете за задължителна подготовка компетентности на първокласниците по околен свят;
занимателни задачи – за рисуване и оцветяване, за допълване на картини чрез изрязване на обекти от приложението, за свързване, за избор на верен отговор, картинни ребуси и др.;
функционални илюстрации, които подпомагат възприемането на задачите и създават позитивна нагласа за работа.
Към него е включено и приложение, което улеснява изпълнението на практически задачи. В помощ на учителя и родителя е предложена и и инструкция за провеждане на всяка една от интерактивните игри.
Помагалото може да се използва както в избираемите учебни часове, така и за диференцирана, индивидуална и самостоятелна работа.

Автор: Ваня Петрова Категория: 1-ви клас; Учебни помагала; Роден край
Издател: Булвест 2000
Дата на издаване: 07.09.2017 Брой страници: 68+0,5 п.к. приложение 4+0
Език: Български Тегло: 0.100 кг.
Баркод: 9789541811511 ISBN: 9789541811511