Искам да науча повече по математика в 1. клас – Учебно помагало за разширена и допълнителна подготовка в избираеми учебни часове – колектив, Мариана Богданова

Искам да науча повече по математика в 1. клас – Учебно помагало за разширена и допълнителна подготовка в избираеми учебни часове

Това помагало е съобразено изцяло със заложените в нормативните документи изисквания за вида и обхвата на разширената и допълнителната подготовка на първокласниците по математика. Предназначено е да подпомогне дейността както на учениците, така и на учителя. Разработени са 32 теми – по една за всяка учебна седмица.

В помагалото са включени:
задачи с числата до 10, до 20, събиране и изваждане с тях; числата 20, 30, 40, …, 90, 100, събиране и изваждане с тях;
задачи за геометричните фигури кръг, триъгълник, квадрат, правоъгълник и отсечка;
игри с геометрични фигури (Танграм);
текстови задачи;
задачи с изучени мерни единици.

Темите са разработени в достъпна за децата форма, с много занимателни елементи от различни области на математиката, с различни игрови моменти. В някои от тях се дава възможност за организиране на състезание в два отбора.

Задачите в това пособие следват логическата структура на учебника по математика за 1. клас на издателство "Булвест 2000". Чрез тях учениците могат да надграждат и задълбочават придобитите знания, умения, компетентности. Поддържа се интересът към изучаваното математическо съдържание, съдейства се за придобиване на умения за самостоятелен учебен труд, създават се условия за развиване на наблюдателността, познавателната активност и творческите способности на децата. Стимулират се любознателността, интересът и желанието на първокласниците да се занимават с математиката. Помагалото може да се използва и за самостоятелни допълнителни занимания от децата. Има задачи, даващи възможност за подготовка на учениците за различни математически изяви в състезания, конкурси.

Автор: колектив; Мариана Богданова Категория: 1-ви клас; Учебни помагала; Математика
Издател: Булвест 2000
Дата на издаване: 07.09.2017 Брой страници: 68
Език: Български Тегло: 0.170 кг.
Баркод: 9789541811061 ISBN: 9789541811061