Инженерна логистика (Подемно-транспортни машини, процеси и системи) – Викенти Спасов

В учебника "Инженерна логистика (Подемно-транспортни машини, процеси и системи)" са разгледани основните теоретични и практически проблеми и въпроси, свързани с подемно-транспортните, складовите машини и системи и съответните процеси, в които те участват, т.е. тяхното приложение и експлоатация. Разгледани са най-прилаганите машини и исистеми в областта на товаро-разтоварната и складовата дейност, както и методи за проектиране и оптимизиране на процесите в тази област.
Учебникът е предназначен за студентите от ВТУ "Т.Каблешков", както и за тези от всички технически ВУЗ, в които се изучават специалностите "Инженерна логистика и строителна техника", "Транспортна техника", "Автомобилна техника", "Автомобили, трактори и кари", "Индустриален мениджмънт", "Технология, организация и управление на транспорта", "Транспортно строителство", "Инженерна логистика и подемно-транспортна техника" и др.

Автор Викенти Спасов
Издателство Техника
ISBN 9789540307008
Година на издаване 2012
Корица меки корици
Страници 360
Формат 170X250 мм
Език Български