Инвестиционният вакуум – причини и изход – Илия Балабанов

Инвестиционният вакуум – причини и изход

В монографията са изяснени основните причини за образувалия се през последното десетилетие безпрецедентен инвестиционен вакуум в българската икономика. Разкрити са определящите потенциални възможности в правомощията на държавата за неговото преодоляване. Обоснована е безусловната необходимост от единен и достатъчно перспективен подход в държавното регулиране на инвестиционната дейност в неразривна взаимовръзка с разработването и перманентното актуализиране на комплексна национална програма за демократично трансформиране на цялата обществено-икономическа система и за конкурентоспособно развитие на българската икономика в променящия се свят.

Илия Балабанов е доктор по икономика, старши научен сътрудник в Икономическия институт на БАН. Бил е дългогодишен преподавател в УНСС. Автор е на повече от 60 научни статии, студии, доклади и монографии. Ръководител и изпълнител е на редица научни проекти в областта на макроикономиката. Бивш и настоящ член на редколегия, редакционно-издатески, научен, специализиран и управителен съвет.
Централен фокус на професионалните му интереси са възможностите и инструментите за продуктивно въздействие на държавата върху обществено-икономическото развитие в глобализиращите се стопанско-политически реалности, главно посредством бюджетната, индустриалната, научната, иновационната и технологичната политика.

Автор: Илия Балабанов Брой страници: 132
Категория: Икономика и мениджмънт Език: Български
Тегло: 0.170 кг.
Издател: Академично издателство "Проф. Марин Дринов" Баркод: 9789544308660
Дата на издаване: 2002 г. ISBN: 9789544308660