Инвестиции и региони / Investments and regions – Бранд Медия България

Материалите в книгата "Инвестиции и региони" са предоставени от общините собразно техните виждания за развитие. Подредени са според броя жители в общините. Анализът на общия икономичеки и инвестиционен профил на България, приоритетните сектори и възможностите за икономическо развитие на шестте района за планиране в Република Бългрия е изготвен от Българската агенция за инвестиции.

The materials in the book "Investments and regions" were provided by the municipalities according to their views on development. They are arranged according to the number of people in the municipalities. The overall economic and investment profile analysis of Bulgaria, the priority sectors and the opportunities for economic development of the six planning regions in the Republic of Bulgaria were prepared by the Bulgarian Investment Agency.

Автор Боян Томов – изпълнителен директор, Антоанета Петева – редакционен екип
Издателство Бранд Медия България
ISBN 9786191881253
Година на издаване 2017
Корица твърда
Страници 121
Формат 22 х 28
Език български / английски