Инвестиции и инвестиционен мениджмънт: Теория и практика – Мирослав Матеев

Инвестиции и инвестиционен мениджмънт: Теория и практика

С приложение CD „Сборник с практически казуси и задачи с приложения на Еxcel”

Целта на тази книга е да запознае всички потенциални читатели с основните принципи, методи и подходи в съвременния инвестиционен мениджмънт, както и да предостави необходимите знания относно начините за тяхното успешно прилагане в практиката на корпоративното управление в новите икономически условия. Обект на анализ са както инвестициите в реални активи, така и тези във финансови инструменти. Основно внимание в книгата е отделено на различните подходи и методи за анализ и оценка на инвестиционни проекти, методи за ценообразуване и доходност на финансови активи, управление на риска, както и анализ на различните видове финансови инструменти/пазари и стратегиите за тяхното управление. Книгата се издава заедно със сборник (CD-ROM)с практически задачи и казуси към всяка една глава.
Тази книга е предназначена за студенти от бакалавърска и магистърска стпен по икономика и бизнес администрация в различните икономически университети и стопански факултети в страната, както и за финансови анализатори, банкови специалисти, мениджъри на малки и средни предприятия, за ръководни екипи на инвестиционни дружества, финансови посредници.

Автор: Мирослав Матеев Брой страници: 408
Категория: Икономика и мениджмънт Език: Български
Тегло: 0.930 кг.
Издател: Сиела Баркод: 9789542811909
Дата на издаване: 26.03.2013 ISBN: 9789542811909