Интервюирането в социалната работа – Гинка Механджийска

Интервюирането в социалната работа

Книгата представя интервюто като метод на социалната работа, чрез който помагащият специалист изгражда работна връзка; разкрива проблемите и нуждите на своя клиент; събира информация за неговите особености и приоритети, за значими минали и актуални обстоятелства. Интервюто открива и пътищата към решенията и подкрепата.

В съдържанието са предложени множество техники и методически модели за водене на различни видове интервю – структурирано и полуструктурирано, първично, когнитивно, мотивационно, динамично, информационно, кризисно, групово, интервю при вземане на решене, интервю при социално-правно и личностно консултиране. Според различните сфери на социалната работа е разгледана и спецификата на интервюирането на отделни категории клиенти – деца, семейства, безработни, стари хора, лица в криза, недоброволни клиенти, бежанци.
Книгата е предназначена за практикуващи социални работници, студенти по социални дейности, а също и за по-широк кръг специалисти от областта на помагащите професии, в които интервюирането на клиентите е сред основните методи в работния процес

Гинка Механджийска е д-р по педагогика и магистър по психология. Преподавател е в СУ “Св. Климент Охридски” по Методи на социалната работа, Техники на интервюиране в социалната работа, Супервизия в социалната работа. Автор е на студии и статии в областта на методиката на социалната дейност, както и на монографията “Супервизията в социалната работа. Подкрепа, ръководство и развитие на помагащите специалисти”.

Автор: Гинка Механджийска Брой страници: 232
Категория: Философия, психология, езотерика и духовни учения Език: Български
Тегло: 0.300 кг.
Издател: Изток-Запад Баркод: 9789543214884
Дата на издаване: 15.12.2008 ISBN: 9789543214884