Интертекстуални диалози (По – Бодлер – Дебелянов) – Магдалена Петрова

Интертекстуални диалози (По – Бодлер – Дебелянов)

В последните години интертекстуалността се превърна в една от привилегированите области на литературната теория. Нашето намерение не е да създаваме нова теория на интертекстуалността – вече съществуват достатъчно, дори прекалено много теории, които при цялото си разнообразие накрая влизат в противоречие една с друга, не е да използваме интертекстуалността като представа или понятие, а по-скоро като литературна практика. Това означава, че се отказваме от абстрактната и семиологична перспектива, за да възприемем семантична гледна точка, чийто обект са конкретните елементи на интертекстуалния език и неговите функции. Интертекстуалността се поддава на различни теоретични подходи – важно е те да не бъдат пренебрегвани – , но тя открива своята легитимност, своята истинска цел в изучаването на практиката, във включването си вътре в пространството на литературния текст. Тя установява обмен, диалог между два или повече текста. Необходимо е да се уточни, че интертекстуалността не може да се отъждествява с търсене на източниците. В най-широк смисъл интертекстуалността е явление, свързано с писането, което установява взаимодействие между два текста чрез включването им един в друг. Тя осъществява интегрирането и преобразуването на изказването, като го премества от първоначалния му контекст в друг контекст, където то се обогатява с нов смисъл…

Автор: Магдалена Петрова Категория: Висше образование; Специализирана литература; Езикознание и литературознание
Издател: Югозападен университет "Неофит Рилски"
Дата на издаване: 2012 г. Брой страници: 194
Език: Български Тегло: 0.250 кг.
Баркод: 9789546808288 ISBN: 9789546808288