Интерактивни методи в обучението по изобразително изкуство – Мариана Мойнова, Мариета Савчева

Интерактивни методи в обучението по изобразително изкуство

Авторите на книгата, специалисти по методика на преподаването на изобразително изкуство, представят някои от най-новите световни тенденции в обучението. Интерактивните методи са естествена форма на груповата работа и налагат качествено различно взаимодействие между учител и ученик. Те дават възможност за изразяване на собствено мнение и за изграждане на стратегия на поведение, съответстваща на детската представа за реализация във и извън училище. Книгата предлага интересни и приложими в учебния процес между 5. и 7. клас интерактивни методи, основани на едновременното получаване на знания, формирането на умения и изграждането на нагласи.

Доц. д-р Мариета Савчева завършва магистратура по специалност „Консервация и реставрация” и докторантура в Националната Художествена Академия в гр. София. Работила е като базов учител в 133 СОУ „А. С. Пушкин”, в 7 СОУ „Св. Седмочисленици”, в 144 СОУ „Народни будители”, в 100 ОУ „Найден Геров” – гр. София. В настоящия момент преподава Методика на обучението по изобразителни дейности в СУ „Св. Климент Охридски” – Департамент за информация и усъвършенстване на учители. Участва в национални и международни образователни проекти и конференции. Автор е на научни статии, доклади, монографии, учебни програми, учебници и учебни помагала по изобразително изкуство.
Художествената ѝ практика е свързана с консервацията и реставрацията на културните паметници, стенописта, иконописта и акварела. Участва в общи и самостоятелни изложби в България и в чужбина.
Член е на Съюза на учените в България, ICOM – Международен комитет на музеите, BASOPED – Балканско педагогическо дружество.
Доц. д-р Мариана Мойнова завършва Факултет Изобразителни изкуства във ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”. Педагогическият си стаж започва в гр. Елена, след което постъпва като асистент по Методика на обучението по изобразително изкуство във ВТУ. Завършва аспирантура в Москва, в Института по художествено възпитание към Академията на образованието в Русия.
Работи във ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий”. Преподава в бакалавърски и магистърски програми в Педагогическия факултет и Факултета по изобразително изкуство. Води лекционни курсове към Центъра за преквалификация, както и в колежите на университета в Плевен и Враца.
Член е на InSea, BASOPED, и на редакционната колегия на CEPS Journal, Словения. Автор на статии, студии, монографии, учебници по изобразително изкуство, помагала и учебни пособия, свързани с резвитието на художествената педагогика.

Автор: Мариана Мойнова; Мариета Савчева Категория: 5-ти клас; Книги за учителя; Изобразително изкуство; 6-ти клас; Книги за учителя; Изобразително изкуство; 7-ми клас; Книги за учителя; Изобразително изкуство
Издател: Просвета
Дата на издаване: 2008 г. Брой страници: 56
Език: Български Тегло: 0.100 кг.
Баркод: 9789543600397 ISBN: 9789543600397