Иновативност на националната икономика – Росица Чобанова

Иновативност на националната икономика

"В труда на проф. Росица Чобанова "Иновативност на националната икономика" е представено системно изследване на изключително актуален и значим проблем за българската икономика – проблема за обновяването ѝ в условията на ускорено създаване и използване на нови знания и глобализация на иновационните процеси.
Много сполучливо авторът комбинира различните изследователски подходи, за да характеризира концепцията за иновативността на икономиката – чрез открояване на основните проблеми, които тя решава; определяне на връзката с новата научна школа – икономика на знанието и нейните характеристики.
Като значими резултати от изследването следва да се посочат формулирането на показатели за оценка на иновативността на икономиката и на фирмите, извеждането и оценката на факторите, които оказват най-силно влияние върху нея, както и предлагането на сценарии за развитие на българската икономика."
Проф. д-р Борислав Борисов, ръководител катедра "Интелектуална собственост" – Университет за национално и световно стопанство

Росица Чобанова е професор в Института за икономически изследвания при БАН. От 2008 г. е научен секретар на БАН.
Висше образование е завършила през 1978 г. (ВИИ "Карл Маркс", сега УНСС – София). През 1983 г. защитава докторат по проблемите на ефективното участие на страната в международното разделение на труда в Московския държавен университет "М. В. Ломоносов" – Русия. Втори докторат защитава през 2007 г. в България на тема "Иновативност на националната икономика". През 2010 г. ѝ е присъдено научното звание "старши научен сътрудник I ст." във връзка с работата ѝ в областта на икономиката на знанието. Специализирала е в САЩ – Ню Йорк и Вашингтон (по проблемите на научната политика в Американската асоциация за развитие на науката, издател на сп. "Science"), в Белгия – Брюксел: Европейската комисия и НАТО, във Великобритания – Център по научна, технологична и иновационна политика към Университета на Съсекс, в Нидерландия – Университет "Еразъм Ротердамски", в Унгария – Централноевропейски университет.
Освен в страната проф. Росица Чобанова има издадени научни статии и книги в Австрия, Великобритания, Германия, Китай, Нидерландия, Полша, Русия, Унгария, Чешка република, както и авторски разработки, публикувани от Европейската комисия. Положителни отзиви за работата ѝ има и в САЩ.

Автор: Росица Чобанова Категория: Икономика и мениджмънт; Висше образование
Издател: Академично издателство "Проф. Марин Дринов"
Дата на издаване: 15.04.2013 Брой страници: 436
Език: Български Тегло: 0.850 кг.
Баркод: 9789543225620 ISBN: 9789543225620