Инфразвук, ултразвук, шум и вибрации – Под редакцията на Д.Цветков и М.Ангелова


Представени са данни за изразеността на факторите шум, вибрации, инфра- и ултразвук в различните производствени отрасли и в транспорта у нас, физическата им характеристика, причиняваните от тях увреждания и професионални заболявания. Разгледани са методите и критериите за тяхната оценка и апаратурите за измерването им
Автор Под редакцията на Д.Цветков и М.Ангелова
Издателство Медицина и физкултура
ISBN 9789544202620