Информатика за 9. клас – Росица Донева


Темите са разработени в 32 урока, които покриват 72 учебни часа.

Предимства:
– Осигурява достатъчно знания и умения за приобщаване на ученика към съвременното информационно общество в съответствие с одобрената от МОН програма.
– Съобразен е с възрастта на деветокласниците и е написан на достъпен и разбираем език.
– Уроците са онагледени с илюстрации и примери и завършват с българско-английски речник, въпроси, задачи и проекти за самостоятелна работа.
– Навсякъде се използва еднакво графично оформление, специално създадено за целите на обучението.
– Специално са отбелязани местата в изложението, криещи „подводни камъни“ при изучаването на материала.

Структура:
– Всяка част започва с изброяване на понятията, които ще бъдат разгледани, и завършва с кратко резюме.
– Раздели:
Увод в информатиката и Основи на информатиката представят най-важните понятия в областта на информатиката.

Апаратна и програмна част, Базов софтуер и Приложни и сервизни програми представят компютърните и информационните технологии.

Основни типове данни и оператори и Програмиране на основни алгоритми запознават с типовете данни и оператори, използвани в програмирането (илюстрирани на езика Паскал).
Автор Росица Донева
Издателство Летера
ISBN 10801
Корица Меки корици
Страници 240
Език Български