Информатика + за 9. клас – Коста Гъров


Темите са разработени в 42 урока, които покриват 108 учебни часа.

Предимства:
– Осигурява задълбочени знания и практически умения за приобщаване на ученика към съвременното информационно общество в съответствие с одобрената от МОН програма.
– Съобразен е с възрастта на деветокласниците, написан на достъпен и разбираем език.
– Всяка част започва с изброяване на понятията, които ще бъдат разгледани, и завършва с кратко резюме.
– Уроците са онагледени с илюстрации и примери и завършват с българско-английски речник, въпроси, задачи и проекти за самостоятелна работа.
– Навсякъде се използва еднакво графично офорление, създадено специално за целите на обучението.
– Специално са отбелязани местата в изложението, криещи „подводни камъни“ при изучаването на материала.

Раздели:
– Увод в информатиката и Основи на информатиката представят най-важните понятия в областта на информатиката и моделирането.
– Апаратна и програмна част, Базов софтуер и Приложни и сервизни програми представят компютърните и информационните технологии.
– Основни типове данни и оператори и Програмиране на основни алгоритми запознават с типовете данни и оператори, използвани в програмирането (илюстрирани на езика на Паскал). Специално внимание е обърнато на най-често използваните алгоритми и методи, използвани при проектиране и разработване на програми.
Автор Коста Гъров
Издателство Летера
ISBN 954-516-326-7
Страници 320
Език Български