Индустриални отношения – Димитър Шопов

Индустриални отношения

Дисциплината Индустриални отношения разглежда формирането и развитието на отношенията между държавата, представителните организации на работниците и служителите и на работодателите, както и на структурите на гражданското общество по повод и във връзка с разработването и изпълнението на икономическата и/или социалната политика, както и на трудовите и осигурителните отношения и жизненото равнище, като средство за постигане на оптималното съотношение между икономическите и социалните императиви. Тя изучава същността, принципите, страните, формите и моделите на колективните трудови отношения, като акцентира върху развитието на практиката в страните на Европейския съюз. Специално внимание се отделя на възникването и развитието на индустриалните отношения в България, на тяхното институционализиране, както и на проблемите в тази област.

Автор: Димитър Шопов Категория: Висше образование
Издател: Издателски комплекс – УНСС
Дата на издаване: 2006 г. Брой страници: 324
Език: Български Тегло: 0.700 кг.
Баркод: 9789544947712 ISBN: 9789544947712