Индустриална икономика – Анета Еленкова, Събина Ракарова

Учебникът "Индустриална икономика" представя методите и инструментите за изследване структурата на пазара /отрасъла/, равнището на концентрация и пазарната сила на фирмите, бариерите за влизане/излизане, поведението на фирмите, ефективността от функциониране на пазара и на тази основа необходимостта от държавна намеса. Авторите Събина Ракарова и Анета Еленкова се придържат към традиционния подход, използван в индустриалната икономика: "структура-поведение-ефекти", като се стремят да покажат сложните връзки, зависимости и динамика на функциониране на съвременните пазари.

Автор Събина Ракарова, Анета Еленкова
Издателство Нов български университет
ISBN 9789545357053
Година на издаване 2012
Корица меки корици
Страници 470
Формат 150х210 мм
Език Български