Името в паметта на езика – Петя Асенова – съставителВ този сборник ученици, последователи и колеги на проф. Борис Симеонов (1925-1996) са му посветили изследвания в предпочитаните от него езиковедски области.
Основният дял заема ономастиката, където читателят ще научи за произхода, строежа и значението на редица местни названия, лични и фамилни имена, за народностното ни име, за най-ранните засвидетелствания на названия на днешни български селища в латински източници.
В статиите по общо и балканско езикознание се тълкуват фонетичните закони, граматичните категории, балканският синтаксис, контактите на българския език със съседни езици.
Отдадена е почит към личността и научното дело на проф. Борис Симеонов в спомени и оценки на негови бивши студенти и асистенти.
Автор Петя Асенова – съставител
Издателство Фигура
ISBN 9789549985245
Година на издаване 2008
Корица мека
Страници 248
Формат 16.50×23.50