Имена на жители (nomina habitatorum) в съвременния чешки и съвременния български език – Цветанка Аврамова

Имена на жители (nomina habitatorum) в съвременния чешки и съвременния български език

Към изследването на nomina habitatorum в чешкото езикознание се пристъпва от ономасиологична гледна точка.
Проучена е ономасиологичната структура на дериватите, систематизиран е инвентарът от средства и начини за тяхното образуване. В българското езикознание се обръща внимание предимно на някои формални страни (например на суфиксите за образуване на жителски имена)

Автор: Цветанка Аврамова Език: Български
Категория: Специализирана литература; Езикознание и литературознание Тегло: 0.300 кг.
Баркод: 9789543261987
Издател: Парадигма ISBN: 9789543261987
Дата на издаване: 2013 г.