Иконостас на първите – Георги Хинчев


Иконостас на първите:

  • Първите български възрожденци-просветители;
  • Първите строители на новобългарския език;
  • Първите радетели за самостоятелна българска църква;
  • Първите български поети;
  • Първите наши журналисти и издатели;
  • Първите борци за свободата и независимостта на България;
  • Едни от първите български дейци на науката;
  • Първите български дипломати;
  • Първите български белетристи и драматурзи;
  • Първите български държавници.

Подобно на знаменитото произведение "Българският Великден или страстите бълтарски", в което Тончо Жечев показва драматизма на борбата за независима българска църква в нейния епицентър – столицата на Османската империя Цариград, в своята книга "Иконостас на първите" Георги Хинчев проследява легендарния път на част от най-великите българи, тръгнали да възраждат пробудилото се за нов живот Отечество от най-изявения "наш" образователен център извън българските земи – някогашната южноруска столица Одеса. В нея се разкриват широк кръг от епохални явления и събития през целия деветнайсети век и на този фон – съдбите и народополезната дейност на двайсет и четири исторически личности, застанали в първата редица на борбата за формиране на българската нация, а след това – и за нейната духовна, културна и политическа независимост.

Книгата на Георги Хинчев "Иконостас на първите" е един вълнуващ документален разказ, в който едновременно с възпяването на епичната борба на водачите на нацията срещу османските нашественици, със завидна сила е показано, че след като устояват на тоталния натиск на руското самодържавие да служат безропотно на неговите имперски и панславистки стремежи да превърнат отечеството ни в руска губерния, в една или друга степен посвещават живота си на отстояването на независимостта на България и след нейното освобождение.

Георги Хинчев е роден през 1936 г. в Плевен, но израства и получава обазование в Луковит. Завършва УНСС в София и близо 30 години работи във вестник "Земеделско знаме", където последователно извървява цялата йерархична стълбица от окръжен кореспондент до главен редактор. След демократичните промени в България през 1989 г. той е избран за народен представител в Седмото Велико народно събравие, където участва в работата на постоянните парламентарни комисии по културата и духовните ценности и по радиото и телевизията. Член е на Съюза на българските журналисти и на Съюза на независимите български писатели. "Иконостас на първите" е неговата шеста художествено-документална творба.


Автор Георги Хинчев
Издателство Орбел
ISBN 9789544961008
Година на издаване 2010
Корица Мека корица
Страници 464