Икономика. Право. Съд – Вениамин Ф.Яковлев

Икономика. Право. Съд

Книгата „Икономика. Право. Съд" е посветена на актуалните въпроси за създаване на системата за държавно и правно регулиране на формиращата се пазарна икономика, за възникването и развитието на икономическото правосъдие в съвременна Русия. Теоретичното осмисляне на посочените проблеми се съчетава с историята за формиране на съответните институти, на практиката за осъществяване на икономическите преобразования и на съдебната реформа в Русия. Обосновава се първостепенната роля на гражданското право, регулиращо отношенията на собственост, включително интелектуалната, а също и на стоково-паричния оборот за утвърждаване на цивилизована пазарна икономика. Заедно с това се посочва необходимостта от оптимално съотношение на частното и публичното право. Важно място се отделя на осъществяване на търговското правосъдие.

Автор: Вениамин Ф.Яковлев Брой страници: 522
Категория: Икономика и мениджмънт Език: Български
Тегло: 0.865 кг.
Издател: УИ "Св. Климент Охридски" Баркод: 9540719194
Дата на издаване: 2004 г. ISBN: 9540719194