Икономика на труда – Катя Владимирова

Икономика на труда

Катя Владимирова е професор в Университета за национално и световно стопанство и хоноруван преподавател в Нов Български университет. През периода 2001–2003 г. е гост-професор в Университет 8 и гост-изследовател в Центъра за научни изследвания в Париж, Франция. Специализирала е във Франция, Германия и други страни по въпросите на пазара на труда и разделението на труда по пол. През 2005 г. е експерт към Съвета на Европа по въпросите на съвместяването на гъвкавостта в труда със социалната сигурност. Научните интереси и преподавателската й дейност са в областта на: пазара на труда, икономиката на труда и управлението на човешките ресурси; икономическите анализи, прогнозиране и планиране; икономическата и социалната политика. Има над 160 публикации, от които повече от 30 в чужбина. Работи по международни и национални проекти. Член е на редколегии на списания в областта на проблемите на труда, населението и човешките ресурси. Чуждестранен кореспондент на френското издание „Cahiers du Genre“. Член е на научни съвети, както и на Икономическия и социален съвет.

Автор: Катя Владимирова Език: Български
Категория: Икономика и мениджмънт Тегло: 0.500 кг.
Баркод: 9789542804277
Издател: Сиела ISBN: 9789542804277
Дата на издаване: 2009 г.