Икономика на предприятието – Иван Георгиев

Икономика на предприятието

Учебникът дава методически знания за анализ и обосновка на важни икономически и организационни решения в предприятието. С цел придобиване на определени умения към всяка тема са включени решени и нерешени задачи, въпроси за дискусия и самоподготовка, казуси и др.
Учебникът е предназначен преди всичко за студентите в УНСС от професионално направление "Икономика". Той може да бъде полезен и за мениджърите и специалистите, работещи в предприятия от различни отрасли.

Автор: Иван Георгиев Категория: Висше образование
Издател: Издателски комплекс – УНСС
Дата на издаване: 07.12.2012 Брой страници: 390
Език: Български Тегло: 0.500 кг.
Баркод: 9789546440051 ISBN: 9789546440051