Икономика на персонала – Едуард П. Лейзиър, Майкъл Дж.Гибс

Икономика на персонала

Управлявайте персонала си, за да насърчавате новаторство и да създавате стойност:

– Как набирате най-добрите служители?
– Как подхожда фирмата към съкращаването на персонала?
– По какъв начин трябва да са структурирани възможностите за придобиване на акции, за да се максимализират стимулите?
– Трябва ли да награждавате доброто или да наказвате лошото изпълнение?
За да бъдете ефективен мениджър, имате нужда от нещо повече от здрав разум и мъдрост: нуждаете се от структурирана, строга рамка за анализиране на въпросите и проблемите, пред които се изправяте. Прилагайки нов подход, наречен „икономика на персонала“, книгата представя най-взискателните съществуващи анализи на традиционните общи проблеми на мениджмънта. Ударението върху практическото приложение ви осигурява инструментите за анализиране на разнообразни проблеми и ви подготвя, за да:

– определяте стандарти за наемането, набирането, инвестирането в уменията на вашите служители и управление на текучеството;
– проектирате работни места и структурата на вашата организация;
– оценявате и награждавате изпълнението с основани на кариерата стимули, възможности за придобиване на акции и други инструменти;
– осигурявате допълнителни бонуси;
– насърчавате предприемачеството сред служителите си;
– максимализирате стойността на взаимоотношението фирма–служител.
Чрез много съвременни примери от реалния свят, включително някои данни от изследвания на авторите, Икономика на персонала ви осигурява богат модел за проектиране на персонала и за създаване на силна и иновативна организация.

Автор: Едуард П. Лейзиър; Майкъл Дж.Гибс Брой страници: 560
Категория: Икономика и мениджмънт Език: Български
Тегло: 1.670 кг.
Издател: Класика и Стил Баркод: 9789543270590
Дата на издаване: 01.12.2009 ISBN: 9789543270590