Икономика и цифровизация на електронните медии – Силвия Цветкова-Казандзи

Икономика и цифровизация на електронните медии

Д-р Силвия Цветкова-Казандзи е родена на 2 август 1978 г. в София. Завършила е бакалавърска и магистърска степен в УНСС в гр. София. През 2008 г. защитава докторска дисертация. Специализирала е в Демокритския университет в Гърция. Има участия в международни семинари и конференции. Автор е на научни статии и доклади, посветени на икономиката на електронните медии. Научните й интереси са свързани с медиа икономика, медиа право и медиа образование.

Това е първата книга у нас, в която се разглеждат медийният пазар и индустрия в условията на цифровизация в контекста на медийните практики в две съседни балкански държави – Р България и Р Гърция. Подобен сравнителен анализ на електронната медийна среда в две държави – членки на ЕС, досега не е правен.
В книгата се обръща специално внимание на големите темпове на растеж и трансформации на световния пазар на електронните медии – като неизбежна последица от глобализацията, конвергенцията и концентрацията на медийните капитали; на развитието и промените на обществения медиен сектор – под натиска на растежа и структурирането на частния сектор, трудното взаимодействие между тях, неизбежните конфликти и противоречия; на развитието на медийния пазар и индустрия в контекста на настъпващата в световен мащаб цифровизация на преноса на телевизионни програми.
Авторката прави обстоен анализ на конкуренцията, на концентрацията на медийни капитали и на медийната собственост, като ги поставя в контекста на националната и общоевропейската законодателна рамка и на медийните практики в двете съседни държави. Тя обстойно осветлява и днешното състояние и перспективи за развитие на обществения медиен сектор на фона на полезните практики в европейското медийно пространство. Цялостното развитие на електронните медии и на медийната индустрия се поставя в контекста на цифровизацията, като подробно се представят развитието на цифровите платформи, трудностите с нормативната база, технологическите, културните, социалните и регулаторните аспекти на прехода към цифровизация.
Смятам, че тази книга е не само първа по рода си, но тя е много ценно изследване, в което се осмислят полезните практики в развитието на електронните медии тук, на Балканите, а също и в общоевропейското пространство, към което принадлежим. – Доц. д-р Маргарита Пешева, председател на СЕМ

Автор: Силвия Цветкова-Казандзи Брой страници: 237
Категория: Икономика и мениджмънт; Висше образование Език: Български
Тегло: 0.550 кг.
Издател: УИ "Св. Климент Охридски" Баркод: 9789540728254
Дата на издаване: 2009 г. ISBN: 9789540728254