Икономическото и социалното развитие на България в програмната политика на българската буржоазия (1879-1918 г.) – Димитър Саздов

Икономическото и социалното развитие на България в програмната политика на българската буржоазия (1879-1918 г.)

Задачата на настоящото изследване е да се проследи, анализира и даде оценка на икономическата и социалната теория и практика на българската буржоазия; да се покаже програмната социално-икономическа мисъл на буржоазните политици, чиято цел е била просперитета на държавата. Разкрива се и залегналото в програмните документи социално-икономическо отношение на съответната буржоазна партия към различните прослойки на българското общество. Отделено е място и на законодателните идеи в програмите и програмните документи, визиращи социално-икономическо развитие на страната.
Към монографията са приложени програми и програмни документи на всички буржоазни партии през 1879-1918 г., включващи техните най-съществени икономически и социални идеи, виждания, позиции и пр.

Автор: Димитър Саздов Категория: Висше образование
Издател: Издателски комплекс – УНСС
Дата на издаване: 2012 г. Брой страници: 244
Език: Български Тегло: 0.400 кг.
Баркод: 9789546442765 ISBN: 9789546442765