Икономически и социални измерения на предприемачеството – Рая Мадгерова

Икономически и социални измерения на предприемачеството

Основна характерна черта на съвременната икономика е непрекъснатото нарастване на ролята на предприемачеството. Предприемаческата дейност и проявлението на нейните основни аспекти и характеризиращи ги особености са в основата на разгръщането на пазарното стопанство, двигател на икономическите процеси и една от основните причини за растежа на икономиката в свят на непрекъснато засилваща се конкуренция и глобализация.

Развитието на предприемаческия малък и среден бизнес и повишаването на ефективността от стопанската му дейност имат важно значение за растежа и конкурентоспособността на икономиката.

Предприемачеството се разглежда като гръбнак на икономиката, основен двигател на икономическото развитие и "ключ на новата икономика". То се отличава с неизчерпаем потенциал, чието разгръщане се явява мощен фактор от една страна за създаване на нови предприятия, трансфер на нови технологии и внедряване на научни разработки, от друга страна за увеличаване на трудовата заетост, но също и за формиране на средна класа и решаване на редица други важни социални и икономически проблеми. В този смисъл предприемачеството притежава икономически и социални характеристики и има доказана роля в развитието на икономиката и социалния живот на обществото. Неговото съществуване и ефективно функциониране способства за "повишаване на материалния и духовния потенциал на обществото, създава благоприятна почва за практическа реализация на способностите и таланта на всеки индивид".

Това е причината на този проблем да се обръща изключително голямо внимание, както от теоретическа, така и от практическа гледна точка. Това е и главният мотив Европейският съюз да реализира специална политика за развитие на предприемачеството, насочена към оказване на целева помощ на малкия предприемачески бизнес като един от начините за подкрепа създаването на нови работни места, постигане на устойчив икономически растеж и висока конкурентоспособност на основата на познанието и новаторството. На днешния етап приоритет за Европейския съюз е растежа на икономиката. Важен фактор за решаването на този проблем е разгръщането на дейността на предприятията и предприемачеството.

Икономическата практика ежедневно доказва, че икономическият растеж и конкурентоспособността са невъзможни без предприемачество и предприемачи. Предприемачеството се разглежда като "феномен" на пазарната икономика, основана на конкуренцията и възможността за развитие на самостоятелна стопанска инициатива. Със своите новаторски подходи предприемачите са в състояние буквално да променят бизнеса, а с това и икономиката като цяло.

Автор: Рая Мадгерова Брой страници: 418
Категория: Икономика и мениджмънт; Висше образование Език: Български
Тегло: 0.550 кг.
Издател: Югозападен университет "Неофит Рилски" Баркод: 9789546808837
Дата на издаване: 2013 г. ISBN: 9789546808837