Икономически анализ „разходи – ползи" – Румен Брусарски

Икономически анализ „разходи – ползи"

Анализът “разходи – ползи” е практическа техника (съвкупност от подходи, методи и процедури) за анализ,оценка и избор на инвестиционни проекти. В зависимост от критериите за атрактивност и гледната точка, различаваме:
– финансов анализ „разходи – ползи”;
– икономически анализ „разходи – ползи”;
– социален анализ „разходи – ползи”.
При финансовия анализ „разходи – ползи” критерият за оценка на разглежданите проекти е ефективност, а гледната точка – на собственика (инвеститора) на проекта.
Финансовият анализ „разходи – ползи” се прилага (основно,но не само) в частния (пазарен) сектор на стопанството.
Когато критерият за оценка на проекти е (също) ефективност, но гледната точка в анализа е не (само) на собственика (инвеститора), а на обществото като цяло (националната икономика), говорим за икономически анализ „разходи – ползи”.
Приложно поле на икономическия анализ „разходи – ползи” е публичният сектор на стопанството.
Накрая, ако към критерия за ефективност добавим още един (допълнителен) критерий в анализа и оценката на проекти – критерий за справедливост, икономическият анализ „разходи – ползи” прераства в социален анализ „разходи – ползи”.

Автор: Румен Брусарски Брой страници: 162
Категория: Икономика и мениджмънт; Висше образование Език: Български
Тегло: 0.320 кг.
Издател: Издателски комплекс – УНСС Баркод: 9789546443267
Дата на издаване: 2012 г. ISBN: 9789546443267