Икономическа психология – Кольо Рамчев

Икономическа психология

Целта на автора е да популяризира икономическата психология сред по-широк кръг читатели, да покаже приложението й при анализиране и решаване на проблеми от икономическата теория и практика. Изследват се възникването и развитието, предметната й област и функционалните й връзки с други дисциплини. Разглеждат се предпоставките за икономическото поведение на личността, проблемите на мотивацията в човешкото поведение, същността, механизмите и формите на трудовото поведение, прави се психологическа интерпретация на икономическото поведение на бизнесмените и на потребителите. Разкриват се същността и особеностите на икономическото мислене и неговото проявление в икономическия живот.

Автор: Кольо Рамчев Брой страници: 200
Категория: Икономика и мениджмънт; Философия, психология, езотерика и духовни учения; Висше образование Език: Български
Тегло: 0.400 кг.
Издател: Издателски комплекс – УНСС Баркод: 9544942521
Дата на издаване: 2008 г. ISBN: 9544942521