Икони от Мелник и Мелнишко – Георги ГеровМонографията"Икони от Мелник и Мелнишко"е посветена на иконописта в един от най-богатите на православни художествени паметници региони на България. Включени са 39 произведения от периода ХV – ХІХ век. В своята цялост те очертават една специфична еволюция, като в същото време илюстрират тематичното разнообразие и богатството от стилови тенденции в един петвековен период. Всяко иконописно произведение в монографията е съпроводено от подробно описание, включващо всички надписи – славянски и гръцки.
Град Мелник има кръстопътно географско положение, а населението му е било мултиетнично. Това обстоятелство е много важно от културна гледна точка. То предопределя особеностите на художественото развитие в целия регион. В книгата иконописта е представена на фона на историческото развитие на Мелник през вековете, тъй като само по този начин биха били осезаеми причините, довели до възникването и развитието на толкова ярко художествено явление, каквото е мелнишката иконопис.
Автор Георги Геров
Издателство Пенсофт
ISBN 9546422843
Година на издаване 2007
Корица Твърда
Страници 180
Формат 33/23
Език Български