Идентичността в три стъпки – Маргарита Бакрачева

Идентичността в три стъпки

Изследването на статуси на идентичност и интимност, на удовлетвореност от живота и щастие е разработено в парадигмата развитие през целия живот.
То има за цел да опише значението на успешното изграждане на идентичността и интимността в зряла възраст, връзката с удовлетвореността от живота и щастието и възможностите за консултиране в периоди на изживяване на криза на идентичността. Използваме епигенетчната теория за развитието на Ерик Ериксън, като проследяваме решаването на две от психосо-циалните кризи – идентичност и интимност. Задачите, на които се опитваме да намерим отговор, са няколко. На първо място се опитваме да разберем дали идентичността се запазва като стабилна структура след като бъде изградена първоначално в юношеска възраст или напротив – се изменя, поддържа и преформулира в хода на жизнения цикъл. Този въпрос е особено актуален в условията на съвременния динамичен социален контекст. На второ място предлагаме използване на четири-статусен модел за описване на решаването на кризата на интимността. По аналогия със статусната парадигма на идентичността са използвани същите две променливи – степен на самоопределеност и степен на изследователско поведение в решаването на кризата на интимността. Включено е изготвено ръководство за обучение на експерти за определяне на статусите на интимност. На трето място, представяме авторска консултативна програма за подкрепа в процеса на изграждане поддържане и преформулиране на идентичността в зряла възраст.

Автор: Маргарита Бакрачева Брой страници: 176
Категория: Философия, психология, езотерика и духовни учения Език: Български
Тегло: 0.300 кг.
Издател: Парадигма Баркод: 9789543261048
Дата на издаване: 2009 г. ISBN: 9789543261048