Идеи за държавно устройство и управление в българското общество 1856-1879г. – Петко Петков

Идеи за държавно устройство и управление в българското общество 1856-1879г.

Целта на автора да се обоснове значимостта на подобно изследване в едно променящо се общество изглежда не особено трудна задача. Предосвобожденските идеи за държавно устройство и управление и реализацията им в основния закон на възстановената през 1879 г. държава представляват съществена част от българския исторически опит, който днешните управници високомерно подценяват, а някои от тях дори и не познават. Настоящото проучване намира смисъл и в неосъществявания досега стремеж за систематизиране и анализ на историческата литература по темата, както и в изследването на някои съществени аспекти на така формулирания проблем на основата на разнообразни исторически свидетелства.

Основна задача е да се покаже:
Какво държавно устройство и управление са искали българите през двете предосвобожденски десетилетия
Какви възможности са предоставили и какви ограничения са наложили великите сили с договорите от 1878 г.
Каква част от доосвобожденските идеи за държавно устройство и управление са намерили отражение в българския проект за основен закон и в конституцията, приета от Учредителното народно събрание през 1879 г.

"Някои от установените в научната литература и в масовото историческо съзнание тези и оценки по конкретни въпроси, свързани с разглежданата тема, намират тук аргументирано опровержение или достоверна корекция. В този смисъл далеч съм от претенцията за "последна инстанция на Истината", нито мога да твърдя, че съм проучил и анализирал всички страни и детайли на изключително широкоаспектния интердисциплинарен проблем. Но ако написаното от мен провокира дискусия, то една от целите, които си поставя настоящото изследване, ще бъде постигната."
От автора

Автор: Петко Петков Език: Български
Категория: Политика; Висше образование Тегло: 0.450 кг.
Баркод: 9545243600
Дата на издаване: 2003 г. ISBN: 9545243600
Брой страници: 300