Идеи и литература – Здравко Чолаков


Здравко Чолаков е дългогодишен преподавател – професор по история на българската литература във Факултета по славянски филологии при СУ "Св. Климент Охридски". Активен литературен критик, ангажиран с проблемите на съвременния литературен процес. Автор на рецензии, статии, монографии, на поредица обзорно-проблемни изследвания.Издателство "Захарий Стоянов" предлага на читателското внимание две от най-добрите книги на автора: "Философски проблеми в българската поезия" и "Съдбата на идеите в българската литература". В тези текстове са най-добре отразени възможностите на автора като критик и историк на българската литература.
Автор Здравко Чолаков
Издателство Захарий Стоянов
ISBN 9547399055
Година на издаване 2008
Страници 456