Хуморът: Прочити, практики, техники – Дафина Генова, Станой Станоев

Хуморът: Прочити, практики, техники

Съставителите на сборника „Хуморът: прочити, практики, техники“ са убедени, че погледът към смеха като културен феномен би трябвало да стъпва върху една по-широка интердисциплинарност. Затова в него си дават среща учени от различни области на хуманитаристиката – фолклористика, лингвистика, литературознание, културология, история, които имат подчер-тан интерес към проблемите на хумора. Статиите са групирани около две основни проблемни полета. Първото е посветено на мястото и ролята на хумора и неговите форми във всекидневната култура в различни социални, исторически и културни контексти. Второто включва статии, обединени от интереса към механизмите, чрез които се конструира смешното. Авторите привеждат множество примери от устното и писменото слово в подкрепа на своите научни тези. Сборникът е насочен както към специализираната научна аудитория, така и към по-широк читателски кръг.

Автор: Дафина Генова; Станой Станоев Брой страници: 336
Категория: Художествена литература; Висше образование Език: Български
Тегло: 0.450 кг.
Издател: Академично издателство "Проф. Марин Дринов" Баркод: 9789543226399
Дата на издаване: 03.10.2013 ISBN: 9789543226399