Хронична фасциолоза и ендогенни инхибитори на клетъчната пролиферация – Нели Цочева-Гайтанджиева

Хронична фасциолоза и ендогенни инхибитори на клетъчната пролиферация

Монографията съдържа оригинални резултати за влиянието на фасциолозата върху туморообразуването в организма на гостоприемника и антитуморното действие на някои новоизолирани ендогенни инхибитори на клетъчната пролиферация от хелминтен и гостоприемников произход. В книгата са представени клинични и експериментални данни (предимно собствени изследвания) за стимулиране и потискане на туморното развитие под действие на хелминта Fasciola hepatica и изолиране и изследване на ендогенни инхибитори на клетъчната пролиферация от хелминтен и гостоприемников произход. Оригиналните данни на авторката са получени чрез разнообразни съвременни методи на изследване в резултат на дългогодишни научни изследвания. Посредством собствени авторови резултати и литературни данни е обобщена патогенезата на фасциолозата и са изказани хипотези за някои механизми на антитуморното дийствие на половозрелите хелминти при хронична фасциолоза. Сполучливо са интерпретирани данните от клинични, биохимични, молекулярнобиологични, генетични, патофизиологични, хистоморфологични и имунологични изследвания.

Автор: Нели Цочева-Гайтанджиева Категория: Висше образование; Медицинска литература
Издател: Академично издателство "Проф. Марин Дринов"
Дата на издаване: 2006 г. Брой страници: 108
Език: Български Тегло: 0.130 кг.
Баркод: 9789543220236 ISBN: 9789543220236