Християнство, ислям и източни религии: нормативен текст и социокултурен контекст – Колектив

Книгата е продукт от научноизследователски проект на тема „Научни

подходи към взаимовръзката нормативен текст – социокултурен контекст

в изследването на религиите“, осъществен през периода 2009–2010 г. от

Центъра за изследване на религиите с колегиалната подкрепа на Между-

народната асоциация по история на религиите и с финансовото съдействие

на Фонда за научноизследователска дейност при Софийския университет

„Св. Климент Охридски“ – ФКНФ, предоставено в рамките на „Тематичен

конкурс“, 2009 г.

Автор Колектив
Издателство Изток-Запад
ISBN 9789543219629
Година на издаване 2012
Корица меки корици
Страници 424
Формат 14×21
Език български