Християнство, ислям и източни религии: нормативен текст и социокултурен контекст – Колектив

Християнство, ислям и източни религии: нормативен текст и социокултурен контекст

Тази книга на авторски колектив, обединен от Университетския център
за изследване на религиите при СУ „Св. Климент Охридски“, е посветена на
отношенията между религия и култура в християнството, исляма, будизма и
индуизма. С широкия спектър на разгледаните взаимовръзки между нормативна
религия и социален контекст, тематиката представлява интерес не само за тесните
академични специалисти, но и за много по-широк кръг читатели. Авторите
проследяват различни измерения на отношенията между религия и култура отвъд
злободневните общественополитически проблеми на настоящето. Без съмнение
обаче книгата е и много актуална, защото навсякъде по света религията става или
продължава да бъде източник не само на идентичност, но и на основни светогледни
нагласи.
Как и в каква посока културният контекст влияе върху
интерпретациите и възприемането на нормативния религиозен текст? Какво
е социалното и религиозното значение на „битовите“ или „народните“
местни „контекстуализации“ на нормативните религии? Защо тези
контекстуализации често се схващат от пуританите буквалисти като „деформации“
или „изопачавания“ на дадената универсална религия? Каква е ролята на
религиозния авторитет, на ортодоксията и ортопраксията? Това са някои от
основните въпроси, на които книгата предлага свои отговори.

Автор: Колектив Език: Български
Категория: Философия, психология, езотерика и духовни учения Тегло: 0.530 кг.
Баркод: 9789543219629
Издател: Изток-Запад ISBN: 9789543219629
Брой страници: 424