Хранене и сърдечно-съдови заболявания – Сиела / Сиела Минко Шейтанов

Сърдечно-съдовите заболявания днес показват невиждано в миналото разпространение и са главната причина за преждевременната нетрудоспособност и ранна смърт на населението в страните със западна култура. В борбата за тяхното предотвратяване през последните години бяха направени редица революционни открития. Настоящият труд представлява едно изчерпателно изложение, в достатъчно достъпна форма за запознаване на нямащия специални медицински познания читател, с достиженията на съвременната наука за ролята и значението на храненето и другите рискови фактори за възникване на съвременната епидемия от сърдечно-съдови заболявания и възможностите за тяхното предотвратяване.

♦ ♦ ♦

Проф. д-р Минко Шейтанов е доктор на медицинските науки. В продължение на 30 години е ръководител секция „Хигиена и физиология на военния труд" във Военномедицинска академия, дългогодишен член на групата на главните специалисти по медицина на армиите на Варшавския договор. Повече от 20 години е член на комисиите за присаждане на специалност по хигиена на храненето и военна хигиена.

Основните му научни разработки са свързани с изучаване взаимовръзката между интензитета на биосинтезата на клетъчните белтъци, имунитета, физическата работоспособност и резистентността към неблагоприятните фактори на външната среда – студ, вибрация, шум, хипоксия, йонизираща радиация. Участва в разработката на българските храни за космонавтите. Има признати няколко български и чуждестранни патента за храни и хранителни надбавки за снижаване риска от сърдечно-съдовите заболявания, диабета и остеопорозата.

Общият обем на научната му продукция е над 180 научни публикации на български, английски, руски, немски и полски езици, в това число над 25 монографии, учебници и методически ръководства.

  • Корица:Мека
  • Брой страници:281
  • Общи:От български автор
  • Баркод:9546498041
  • ISBN:9546498041
  • Каталожен номер:705
  • Жанрове:Медицина