Хомеопатична терапия Т. 1. Възможности в острата патология – А.Дансе, Ж.Б.Крапан, Ж.Жуани

Хомеопатична терапия Т. 1. Възможности в острата патология

Ефикасна и с възможности за индивидуална адаптация към отделния болен, хомеопатията се превърна в лечебен метод, който много лекари използват с успех за първично лечение на техните пациенти. Този труд позволява да се получат практически познания, които веднага да се приложат при предписването на лечение.
Четиримата му автори, едновременно лекари и преподаватели, описват техниката, възможностите и границите на метода. След като излагат общите принципи и основните определения, те навлизат в клиничното приложение на хомеопатията по групи обща патология и по системи: инфекциозни болести, УНГ и дихателна система, кожа и лигавици и т.н.
Изложението им се характеризира с голям опит, обективност и способност за синтетично излагане на знанията.
По този начин читателят лесно ще овладее прилагането на хомеопатията за лечение на острите заболявания.

Автор: А.Дансе; Ж.Б.Крапан; Ж.Жуани Брой страници: 284
Категория: Спорт, хранене и здраве; Медицинска литература Език: Български
Тегло: 0.460 кг.
Издател: Изток-Запад Баркод: 2857421427
Дата на издаване: 1995 г. ISBN: 2857421427