Хомеопатична терапия Т. 1. Възможности в острата патология – А.Дансе, Ж.Б.Крапан, Ж.Жуани

Хомеопатична терапия Т. 1. Възможности в острата патология

Възможностите на хомеопатията за лечение на хроничните заболявания са добре познати. Те представляват силната страна на този терапевтичен метод, който много лекари вече използват с успех при остро настъпилите състояния.

Вторият том на този труд предоставя на читателя възможности за обучение и практика, които почиват на клиничната обективност и съвършеното овладяване на хомеопатичния метод чрез:

-множество клинични случаи от богатата практика и преподавателския опит на четиримата автори;

-глави за преговор на основния материал, което позволява да се разберат и овладеят понятия като терен, хроничен реактивен тип и чувствителен тип. Тези обяснения са необходими за лечението на хроничните патологии;

-голям брой илюстрации на изгледа на кожните заболявания.

Качествата на този учебник позволяват на хомеопатичната практика да се впише в еволюцията на днешната медицина без да се нарушава хармонията между отделните терапевтични методи.

Автор: А.Дансе; Ж.Б.Крапан; Ж.Жуани Брой страници: 422
Категория: Спорт, хранене и здраве; Медицинска литература Език: Български
Тегло: 0.700 кг.
Издател: Изток-Запад Баркод: 2857421435
Дата на издаване: 1995 г. ISBN: 2857421435