Хомеопатична материя медика – Мишел Гермонпре

Хомеопатична материя медика

Изключителна по своя замисъл и написана от трима автори, чиято компетентност и опит се признават от всички, тази книга предлага на лекарите и фармацевтите, както и на научните работници и преподавателите един инструмент за работа, размисъл и задълбочаване на познанията им в хомеопатията.
Фармакохимическият състав на повече от 400 лекарства, представени в този труд, позволява да се разбере действието им и да се сравнят по оригинален начин свойствата им.

Автор: Мишел Гермонпре Брой страници: 672
Категория: Спорт, хранене и здраве; Медицинска литература Език: Български
Тегло: 1.400 кг.
Издател: Изток-Запад Баркод: 2857421966
Дата на издаване: 2004 г. ISBN: 2857421966