Холдинг – Таня Бурдева

Холдинг

Холдинговите групи са най-честото проявление на икономическите групи. Те обикновено обединяват търговски дружества на базата на участия едно в друго. В тези случаи явлението се определя като холдинг. Това са най-важните участници на пазара и това е правно-организационната форма, чрез която в наши дни оперират водещите световни компании. Разположените по целия свят General Motors, Shell, DaimlerChrysler, Siemens, Philips, Fiat, Sony, Daewoo са типични примери на този икономически феномен. Холдингът като проявление на икономическите групи е факт и за България – у нас осъществяват дейност големи холдингови групи, създадени както с частен, така и с държавен капитал. Предмет на изследване в тази книга е холдингът с оглед на действащото българско търговско право и особено холдингът като икономическа група, представляваща обединение на юридически самостоятелни търговски дружества в едно икономическо цяло. Обхванати са три аспекта: първо: холдингът като правно-фактическо явление, като правно-организационна форма, която обективно възниква и съществува в различни разновидности; второ: холдингът като юридически факт по смисъла на българското търговско право, специфичните му правни белези като правно-организационна форма, правната му същност и особеностите в сравнение с отделното търговско дружество; и трето: правните последици на явлението „холдинг”, регламентирани от действащото търговско право.

Автор: Таня Бурдева Език: Български
Категория: Правна литература Тегло: 0.450 кг.
Баркод: 9547303503
Издател: Сиби ISBN: 9547303503
Брой страници: 340