Хирургия на медиастинума, хранопровода и диафрагмата – Доц.д-р Емил Аструков


Доц. д-р Емил Йосифов Аструков е роден в София в семейство на лекари. Учи в Първа английска езикова гимназия, а след това завършва Висшия медицински институт – София. С конкурс постъпва в Катедрата по гръдна хирургия на Медицинска академия. Изминава пътя от стажант-асистент, асистент, старши асистент, главен асистент и доцент в Клиниката по гръдна хирургия.
Преподава на студенти (български и чуждестранни) и лекари. Защитава дисертация на тема: "Клиника, диагностика и хирургично лечение на хиаталните хернии". Специализирал е в Русия (Москва), Украйна (Киев), Франция (Париж) и Израел (ТелАвив). Владее английски, френски, руски, испански език. Внедрил е няколко операции, които преди него не са прилагани в България (с известни модификации): операцията на Hill при плъзгащи се хиатални хернии, операцията на Thai при стенозиращ рефлукс-езофагит, резекция на 1-ви трахеален пръстен и резекция на крикоид при резекционната и пластичната хирургия на трахеята. Има над 100 научни публикации. Републикански консултант по гръдна хирургия.

Автор Доц.д-р Емил Аструков
Издателство Авис-24
ISBN 9789548631303
Година на издаване 2010
Корица Мека корица
Страници 152