Химия на лекарствата – Антонина Антонова

Предлаганото издание на Химия на лекарствата е част от изучаваната дисциплина в Химическия факултет на Софийския университет "Св. Климент Охридски". Неговото издание се стимулира и наложи от интереса на студентите към четения четири десетилетия специализиран курс в тази област от акад. Любомир Желязков, проф. Венета Калчева и мен, който от няколко години е включен и като основен курс със значително разширен хорариум в магистърската степен на обучение "Медицинска химия".

Изложеният материал обхваща съвременните познания за химията на лекарствата, които имат най-широко и трайно приложение при лечение на болестите на дихателната, храносмилателната, ендокринната система и кръвта, на онкологичните и инфекциозните заболявания.

Означени с международните си наименования, лекарствата са систематизирани в съответните фармакологични групи въз основа на химичния си строеж. Представени са най-използваните синтетични, методи за тяхното получаване и зависимостта между химичната структура и биологичната им активност.

Предназначена за студентите от Химическия факултет, книгата може да бъде от полза на учащите се и специалистите в областта на химията, фармакологията и медицината в страната. Изразявам благодарност към колегите, помогнали и взели участие в работата по издаването и ще приема с признателност всички конструктивни мнения изказани за него.

  • Корица:Мека
  • Брой страници:220
  • Общи:От български автор
  • Вид:Учебници
  • Баркод:9789546498045
  • ISBN:9546498041
  • Жанрове:Медицина, Химия
  • Тегло:1 kg