Химия и опазване на околната среда за 9. клас за задължителна подготовка – Галин Петров, Добри Лазаров, Магдалена Цавкова, Стефан Манев

Химия и опазване на околната среда за 9. клас за задължителна подготовка

Съобразен е с държавните образователни изисквания и с учебната програма по химия и опазване на околната среда за задължителна подготовка. Поднася система от знания за основните природни и специфичните химични закони в заобикалящия ни свят, за видовете вещества и приложението им в живота. Съдържа модерен методически апарат и разнообразни въпроси и задачи за контрол и самоконтрол.

Доц. д-р Стефан Манев завършва Химическия факултет на СУ „Св. Климент Охридски”. Бил е заместник-декан на Химическия факултет на СУ „Св. Климент Охридски” и на Природо-математическия факултет на ЮЗУ, Благоевград, ръководител на катедра МОХ в Химическия факултет на СУ „Св. Климент Охридски” и на катедра „Химия” в ЮЗУ, Благоевград. Научните му интереси са в областта на катализата и атомно-абсорбционния анализ (има над 70 публикации и участия в над 40 конференции), методиката на обучението по химия (над 70 публикации и участия в над 45 конференции). Автор е на над 45 учебника за университетите и средните училища, на четири научнопопулярни книги и десет сценария за научнопопулярни филми. Член е на редакционния съвет на сп. „Химия” и сп. „Природа”. Бил е член на управителния съвет на Дружеството на българските химици и ръководител на комисиите за провеждане на национални състезания по химия и природни науки. Участва активно в създаването на учебната документация по човекът и природата и химия и опазване на околната среда.
Проф. дхн Добри Лазаров e роден през 1932 г. Завършва Великотърновската мъжка гимназия и специалността „Технология на неорганичните вещества” в Химикотехнологичния университет в София. От 1959 г. е асистент в Химическия факултет на Софийския университет, а от 1984 г. е професор по неорганична химия. Дългогодишен ръководител е на катедра „Неорганична химия” и на „Методика на обучението по химия” към Химическия факултет. Чел е лекции по неорганична химия в Софийския, Шуменския и Югозападния университет. Специализира в Чехословакия и в Германия като Хумболтов стипендиант. Научните му интереси са в областта на химичната кинетика, адсорбция и катализ, както и в областта на методиката на обучението по химия. Автор е на над 150 труда в областта на химията и обучението по химия, на над 20 учебника и учебни помагала за университетите, началните и средите училища. Съставител и съавтор е на три енциклопедии, на шест научно-популярни книги (превеждани на руски, японски, унгарски, естонски, словашки, латвийски) и на десет книги с биографичен характер. Автор е в издателствата „Просвета”, „Наука и изкуство”, „Народна младеж”, издателството на Софийския университет. Член е на редакционните колегии на сп. „Природа” (БАН) и сп. „Химия” (СУ). Бил е дългогодишен представител на страната в Комисията по образование към ЮПАК, председател на националния комитет по провеждане на ученическите олимпиади по химия и член на международното жури. Удостоен е с почетните знаци на Софийския и на Югозападния университет със синя лента и на златната значка на издателство „Просвета” по случай 50-годишнината на издателството.

Автор: Галин Петров; Добри Лазаров; Магдалена Цавкова; Стефан Манев Категория: 9-ти клас; Учебници; Химия и опазване на околната среда
Издател: Просвета
Дата на издаване: 2002 г. Брой страници: 192
Език: Български Тегло: 0.220 кг.
Баркод: 9540110475 ISBN: 9540110475