Химия и опазване на околната среда за 9. клас – задължителна подготовка – Валентина Иванова, Елена Бояджиева, Милена Кирова, Митка Павлова

Химия и опазване на околната среда за 9. клас – задължителна подготовка

Учебникът е разработен в пълно съдържателно и структурно съответствие с изискванията на МОН и утвърдената в документацията учебна програма.
Авторите представят учебното съдържание диалогично, съобразявайки знанията, опита и интересите на учениците в тази възраст, така че очакваните резултати, заложени в програмата стават реални.
По-важните характеристики, с които този учебник ще привлече вниманието на учители и ученици, са:
оригинално структуриране на отделните раздели със съответните рубрики;
диалогичен и лек стил на изложение;
насоченост на съдържанието към бита и практиката;
ясно изразен акцент върху екологичните проблеми, свързани с конкретни знания;
възможност за самостоятелна дейност и самоконтрол;
разгърната система от сюжетно обогатени задачи за самостоятелна работа;
нов подход в представяне на темите, улесняващ учителя и насочващ го към нетрадиционни форми на работа;
лабораторните упражнения са насочени по съдържание към бита и практиката, а формата им на работен лист облекчава работата на учителя;
богат илюстративен материал в съответствие с учебното съдържание и подпомагащ по-доброто му възприемане.

Автор: Валентина Иванова; Елена Бояджиева; Милена Кирова; Митка Павлова Категория: 9-ти клас; Учебници; Химия и опазване на околната среда
Издател: Педагог 6
Дата на издаване: 2002 г. Брой страници: 256
Език: Български Тегло: 0.320 кг.
Баркод: 9789548249744 ISBN: 954824974Х