Химия и опазване на околната среда за 12. клас: Профилирана подготовка – Галин Петров, Георги Нейков, Марко Кирилов, Стефан Караиванов

Химия и опазване на околната среда за 12. клас: Профилирана подготовка

Учебното помагало е написано в съответствие с учебната програма за 12. клас, одобрена от Министерството на образованието и науката. Основните раздели, разгледани в него, са: органична химия, химия на природните вещества, лекарства, горива, полимери, анализ на веществата, физикохимични системи, проблеми на опазване на околната среда. Съдържанието на помагалото позволява учениците да придобият знанията, необходими за успешно полагане на кандидатстудентските изпити по химия за висшите учебни заведения. То е написано на съвременно научно равнище, с голям брой илюстрации, практически упражнения, разнообразни задачи и тестове.

Автор: Галин Петров; Георги Нейков; Марко Кирилов; Стефан Караиванов Категория: 12-и клас; Учебници; Химия и опазване на околната среда
Издател: Булвест 2000
Брой страници: 460 Език: Български
Тегло: 0.452 кг. Баркод: 9789541803660
ISBN: 9789541803660