Химия и опазване на околната среда за 11. клас, профилирана подготовка, II част, практикум – Георги Близнаков, Красимир Николов, Лиляна Боянова, Райна Манева

Химия и опазване на околната среда за 11. клас, профилирана подготовка, II част, практикум

Одобрение от МОН:
заповед № РД 09-446/25.03.2011 г.

Втората част е неразделна от първата и я разширява и обогатява практически.
– Съдържа лабораторни упражнения и разнообразни задачи.
– Дава възможност да приложите усвоените знания.
– Стимулира интереса ви чрез експериментални, логически и изчислителни задачи.
– Подготвя ви за отлично полагане на изпит или матура по химия.
– Помага ви да изградите необходимите специфични умения за кандидатстване във висшите химически и медицински

Доц. д-р Лиляна Боянова е родена е през 1940 г. Възпитаник е на Химическия факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски”. Тя е дългогодишен преподавател в катедра „Методика на обучението по химия” в Химическия факултет на СУ. Автор е на над 40 учебника и учебни помагала по химия от 7. до 12. клас, компютърни програми, мултимедийни продукти и електронни учебници. Изследванията ѝ са в областта на учебното съдържание, учебно-техническите средства, учебното кино, компютъризацията в обучението по химия в средното училище. Автор е на над 100 статии и монографии. Участвала е с доклади и научни съобщения на голям брой международни и национални научни форуми.

Красимир Николов завършва висше образование като магистър по химия в СУ „Св. Климент Охридски”. Работил е в ПМГ „Проф. Емануил Иванов”, Кюстендил, и в СМГ „Паисий Хилендарски”. В момента е учител в НФСГ, София, и базов учител към СУ. Интересува се от проблеми в областта на иновационните и интерактивните методи на преподаване и усвояване на знания, които да послужат в кариерното развитие на подрастващите. Разработва и участва в разработването на стратегии за лесното усвояване на знания и интерпретация на информацията по природни науки съобразно мотивационната сфера и потребностите на младите хора, с оглед на бъдещите им професионални планове. Работата му е ориентирана към обучението към младите хора съобразно потребностите и възможностите им и разработването на ясно формулирани цели и концепции на образование. Не одобрява работата по шаблон. Търси начини за формиране на конструктивното мислене у младите хора. През 2004 г. получава почетна грамота „Неофит Рилски”.

Автор: Георги Близнаков; Красимир Николов; Лиляна Боянова; Райна Манева Категория: 11-и клас; Учебни помагала; Химия и опазване на околната среда
Издател: Просвета
Дата на издаване: 2011 г. Брой страници: 104
Език: Български Тегло: 0.168 кг.
Баркод: 9789540124919 ISBN: 9789540124919