Химия и опазване на околната среда за 11. клас: Профилирана подготовка – Георги Нейков, Любомира Станоева, Свобода Бенева, Стоян Александров

Химия и опазване на околната среда за 11. клас: Профилирана подготовка

В учебника теорeтичният и фактологичен учебен материал е разпределен в три големи раздела: "Строеж на атома и периодична система", "Природа на химичната връзка" и "Химични елементи и техните съединения". Въз основа на много примери и опити, изучавани от 7. до 10. клас, е направено не само обобщение, но и разширение на материала, като са разгледани важни въпроси от обща и неорганична химия, директно или индиректно свързани с химичните аспекти на съвременната икономика и екология. Учебникът е предназначен за ученици от профилираните паралелки, които имат повишен интерес към химичната наука и практика, както и за всички бъдещи кандидат-студенти, които ще полагат изпит по химия.

Автор: Георги Нейков; Любомира Станоева; Свобода Бенева; Стоян Александров Категория: 11-и клас; Учебници; Химия и опазване на околната среда
Издател: Булвест 2000
Брой страници: 308 Език: Български
Тегло: 0.320 кг. Баркод: 9789541802649
ISBN: 9789541802649