Химия и опазване на околната среда за 10. клас за профилирана подготовка – Галин Петров, Добри Лазаров, Людмила Михова, Магдалена Цавкова, Стефан Манев

Химия и опазване на околната среда за 10. клас за профилирана подготовка

Учебникът е съобразен изцяло с приетите държавни образователни изисквания за учебно съдържание и с новата учебна програма по химия и опазване на околната среда за 10. клас – профилирана подготовка. Надгражда системата от знания по химия и опазване на околната среда на второ равнище и включва актуална научна информация. Допринася за изграждане на умения за анализ, сравнение и обобщение чрез решаването на специфични химични проблеми. Като значително разширява дела на самостоятелната работа, упражненията и експериментите.
Съдейства за формиране на екологична култура и изгражда активна жизнена позиция по проблемите на опазването на .околната среда. Съдържа модерен методически апарат. Предлага теми за проекти и адреси в Интернет.

Автор: Галин Петров; Добри Лазаров; Людмила Михова; Магдалена Цавкова; Стефан Манев Категория: 10-и клас; Учебници; Химия и опазване на околната среда
Издател: Просвета
Брой страници: 336 Език: Български
Тегло: 0.710 кг. Баркод: 9540111900
ISBN: 9540111900