Химия и опазване на околната среда за 10. клас – задължителна подготовка – Анастасия Шубанова, Пенка Василева, Татяна Апостолова

Химия и опазване на околната среда за 10. клас – задължителна подготовка

„Структурата и съдържанието на учебника отговарят на образователните стандарти и осигуряват последователност и приемственост в процеса на обучение. Оформянето на отделните раздели е научно и логически обосновано и спомага за осмислянето на вътрешно- и междупредметните връзки. Включените тестове развиват полезни качества у учениците и осигуряват обективна оценка на знанията. Графичният дизайн е в пълно съответствие с модерните изисквания за учебно пособие.“
Доц. дхн Васил Симеонов, ХФ, СУ "Св. Климент Охридски"

Автор: Анастасия Шубанова; Пенка Василева; Татяна Апостолова Категория: 10-и клас; Учебници; Химия и опазване на околната среда
Издател: Регалия 6
Дата на издаване: 2002 г. Брой страници: 152
Език: Български Тегло: 0.290 кг.
Баркод: 9789547450400 ISBN: 9547450409